Zateplování oken

Struktura nabídky na provedení zateplení špaletových a zdvojených oken

Popis současného stavu okenního fondu:

Při hodnocení současného technického stavu oken v rodinné zástavbě, nájemních bytech nebo ve vícepodlažních budovách institucí nebo firem, musíme konstatovat značnou zanedbanost. Tento stav způsobuje stálé zvyšování tepelných ztrát a jeho postupným zhoršováním nebude možné zjednat nápravu jinak, než nákladnou a komplikovanou výměnou oken. Ve většině případů lze včasným zásahem předejít kritické situaci a provedením opravy prodloužit životnost těchto zařízení včetně získání stejných technických parametrů, jako u nových oken.

Hlavní úpravy, které je nutno provést:

  • 1. okenní konstrukce potřebuje obnovit nátěry vč. provedení nutných oprav konstrukce a ovládacích mechanizmů (pokud již nebylo provedeno)
  • 2. všechna okna zateplit, t.j. osadit do oken kvalitní izolační skla, která zároveň výrazně utlumí hluk
  • 3. utěsnit obvodovou spáru při zachování nutné vzduchové průvzdušnosti
  • 4. zabezpečit výměnu vzduchu bezprůvanovým větráním

Řešení problematiky využitím zateplovací metody BET System:

Metoda vychází z potřeby zachování původní konstrukce oken tak, aby se snížily finanční náklady proti provádění jejich komplexní výměny. Tato úspora dle dosavadních výsledků činí průměrně 70% bez nátěrů a repase oken.

Princip zateplení spočívá ve výměně jednoduchého skla vnějšího okenního křídla, prostřednictvím štíhlé, speciální profilové lišty z PVC, za izolační sklo. Tento způsob provedení je ojedinělý v ČR a má dlouhou tradici hlavně v Německu, Francii a Rakousku. Firma toto zateplování provádí 10 let a má s ním bohaté zkušenosti. Pro potřebu zabezpečení externích montáží máme cca 100 partnerských firem po celé České republice s těmito firmami úzce spolupracujeme tak, aby byla dodržena kvalita montáží a mohly být ihned aplikovány novinky, nové materiály a postupy.

Zásady při provádění těchto prací:

Všechny operace se provádějí bez zásahu do původní konstrukce oken, vyvolaných stavebních úprav a respektují všechna specifika t.j. provedení oken, jejich tvaru a barvy.

Použité komponenty jako izolační skla a PVC lišty mají dokladovanou jakost a životnost.

Modernizace je prováděna rychle a bez omezení provozu užívaných prostor.
Způsob provádění montáže nových izol. skel je připraven tak, že je možno, aby si zájemce mohl tuto montáž provést sám z kompletně dodaných dílů.

Doporučujeme: předokenní rolety, rolovací mříže, garážová a průmyslová vrata, vjezdové brány | pásové pily, pilové pásy na kov | gravírování | čidla CO2 - oxid uhličitý, amoniak | Zámečnictví nonstop, zámečnická pohotovost, otevírání zámků
Mapa serveru Na úvodní stránku Napište nám Renovace – systém Portas Bezpečnostní dveře Zateplování oken